مجموع : 35


نام دوره نام شهر تاریخ همکاران تصاویر
سی و چهارمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفته (اخرین کارگاه سال 95) تهران 24 و 25 اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت مدینا طب گستر
هفتادو هفتمین کارگاه آموزشی نوروفیدبک تهران 17 الی 19 اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت مدینا طب
نوزده امین گارگاه یک روزه TDCS,TACS,TRNS تهران 12 اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت مدینا طب گستر
دواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD , ADHD تهران 10و 11 اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت مدینا طب گستر
برگزاری هفتادو ششمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی تهران 3 الی 5 اسفندماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت مدینا طب گستر
هجده امین کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG تهران 13 الی 15 بهمن ماه مرکز تخصصی پارند ، شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب
هشتمین کارگاه تخصصی بیوفیدبک تهران 20 و 21 بهمن ماه شرکت مدینا طب گستر ، مرکز تخصصی پارند
قبلی بعدی
بالا