دستگاه بیوفیدبک عضلات لگن(کلینیکی)

بی اختیاری ادرار چیست؟ 

 براساس تعریف انجمن بین المللی کنترل ادرار:
بی اختیاری ادرار وضعیتی است که با از دست رفتن ادرار ؛ مشکل واضح اجتماعی یا بهداشتی پیدا شود و آن نشت ادرار واقعی وقابل مشاهده باشد . الیته در تعریف جدیدتر به ازدست رفتن غیرارادی ادرار اکتفا شده ...

اطلاعات بیشتر

More details

اطلاعات بیشتر

این دستگاه در مراکز درمانی استفاده می شود و از قابلیتهای مهم این دستگاه می توان داشتن دو پراب را عنوان کرد 

  • پراب بیوفیدبک مدل بادی (نیوماتیکی)

  • پراب الکتریکی

  • قابل استفاده در کلینیک و مراکز درمانی

  • ارزیابی و تقویت عضلات کف لگن

  • ترکیب روش بیو فیدبک با تمرینات کگل

  • رفع مشکل بی اختیاری ادرار

  • تقویت عضلات لگن پس از زایمان و احیا مجدد عضلات

  • بهبود افتادگی شکم پس از زایمان

  • کاهش درد(زایمان)کاهش درد مقاربت جنسی و تقویت عضلات

  • بالا بردن کیفیت زندگی زناشویی

کاتالوگ 1 کاتالوگ 2