برچسب‌ها

بیوفیدبک

بیوفیدبک چیست ؟

بیوفیدبک بسیار شبیه نوروفیدبک عمل می‌کند، در واقع نوروفیدبک خود نوعی بیوفیدبک است.

بیوفیدبک به ما امکان می‌دهد تا کارکردهای فیزیولوژیک بدنمان را که به نظر غیر قابل کنترل می‌آیند،

کنترل کنیم مانند ضربان قلب، دمای بدن، ریتم تنفس و تعریق پوست. حتما توجه کرده‌اید هنگامی‌که...

کلیک

بیوفیدبک چیست ؟

بیوفیدبک بسیار شبیه نوروفیدبک عمل می‌کند، در واقع نوروفیدبک خود نوعی بیوفیدبک است.

بیوفیدبک به ما امکان می‌دهد تا کارکردهای فیزیولوژیک بدنمان را که به نظر غیر قابل کنترل می‌آیند،

کنترل کنیم مانند ضربان قلب، دمای بدن، ریتم تنفس و تعریق پوست. حتما توجه کرده‌اید هنگامی‌که...

کلیک

بیوفیدبک 10 محصول وجود دارد

Showing 1 - 10 of 10 items
Showing 1 - 10 of 10 items