برچسب‌ها

TMS

 تحریک مغناطیسی مغز (TMS) روشی است که در آن فعالیت الکتریکی در مغز تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی قرار می‌گیرد. میدان مغناطیسی از طریق جریان پالس‌هایی که توسط یک سیم‌پیچ ۸ شکل ایجاد می‌شود، از سر عبور می کند...کلیک

 تحریک مغناطیسی مغز (TMS) روشی است که در آن فعالیت الکتریکی در مغز تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی قرار می‌گیرد. میدان مغناطیسی از طریق جریان پالس‌هایی که توسط یک سیم‌پیچ ۸ شکل ایجاد می‌شود، از سر عبور می کند...کلیک

TMS 2 محصول وجود دارد

Showing 1 - 2 of 2 items
  • دستگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ایی مغز (rTMS) تلاش برای یافتن درمانهای جایگزین در حیطه نورولوژی ، به ویژه برای افسردگی پایان ناپذیر است . هدف کمپانی MAG&More همواره این بوده است تا روشهای درمانی مفید و با ایمنی بسیار بالا برای بیماران ارائه دهد . اطلاعات بیشتر

  • دستگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز rTMS  POWERMAG VIEW NEURONAVIGATION تلاش برای یافتن درمانهای جایگزین در حیطه نورولوژی ، به ویژه برای افسردگی پایان ناپذیر است . هدف کمپانی  MAG&More همواره این بوده است تا روشهای درمانی مفید و با ایمنی بسیار بالا برای بیماران ارائه دهد . اطلاعات بیشتر

Showing 1 - 2 of 2 items