سنسور ثبت فعالیت عضلانی (EMG) View larger

سنسور EMG

سنسور ثبت فعالیت عضلانی (EMG)

از دیرباز اندازه گیری فعالیت ماهیجه با شناسایی پتانسیل الکتریکی ، مانند یک برق نگار ماهيچه (EMG) برای تحقیقات پزشکی بکار گرفته می شد

سنسور الکترومایوگراف یکی از مهمترین سنسورهای بیوفیدبک در زمینه درمان اختلالات اظطرابی و همچنین اختلالات توانبخشی می باشد .

More details

اطلاعات بیشتر

ثبت تنش عضلات با دقت و سرعت زیاد 

تعویض آسان الکترود ها

استفاده از الکترود آلیاژ کلرید نقره