سنسور ثبت تعریق پوست (SC) View larger

سنسور SC/GSR

سنسور ثبت تعریق پوست (SC/GSR)

More details

اطلاعات بیشتر

سنسور تعریق پوست یا تغییرات گالوانیک پوست(GSR/SC) از سنسورهای مورد نیاز در بیوفیدبک می باشد و

در درمان کنترل برانگیختگی بدن ،کاهش اضطراب ،کنترل استرس و... می باشد 

برخی از ویژگیها : 

  • سرعت فیدبک بالا 
  • ثبت با کیفیت و دقیق 
  • تعویض آسان الکترود 
  • استفاده از آلیاژکلرید نقره در سنسور