ثبت تعقیر پذیری ضربان قلب(BVP) View larger

سنسور BVP

ثبت تعقیر پذیری ضربان قلب(BVP)

More details

اطلاعات بیشتر

سنسور( BVP  ( blood volume pulse جهت ثبت تعقیر پذیری ضربان قلب  استفاده می گردد و

برای ثبت ضربان قلب ،ثبت تعقیر پذیری ضربان واختلالات اضطرابی ,کنترل استرس و... مورد استفاده قرار می گیرد .

برخی از ویژگیها :

  • ثبت با دقت بسیار زیاد 

  • استفاده راحت (گیره داخل انگشت)

  • استفاده از تکنولوژی layzer

  • ثبت HRV.BVP.HR