سنسور ثبت ضربان قلب(EKG) View larger

سنسور ECG/EKG

سنسور ثبت ضربان قلب(ECG/EKG)

More details

اطلاعات بیشتر

سنسورEKG/ECG  برای ثبت ضربان قلب  در  بیوفیدبک میباشد که  فعالیت الکتریکی ضربان قلب را ثبت میگیرد و برای

درمان اختلالاتی مانند :مدیریت استرس و اضطراب ،ADHD، ضربان قلب و ...می باشد.

برخی از ویژگیها :

  • ثبت با سرعت و دقت بالا

  • تعویض اسان سری الکترود در صورت اسیب دیدن

  • استفاده از آلیاژ کلرید نقره در محل اتصال سنسور