سنسور ثبت حرکات چشم (EOG) View larger

سنسور EOG

سنسور ثبت حرکات چشم (EOG)

More details

اطلاعات بیشتر

این سنسور برای ثبت حرکات عضلات چشم در بیوفیدبک استفاده می شود .