دستگاه EMG (دستگاه الکترو مایو گرافی)

الکترومایوگرافی(EMG) چیست ؟

تست نوار عصب و عضله یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب های بدن است. بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز و دیگر اندام هاست. انتقال پیام هایی بصورت حس لمس، درد، فشار، گرما در پوست و دیگر حسهایی مثل دیدن، شنیدن و …از اندام به مغز از طریق عصب انجام میشود.   اطلاعات بیشتر 

More details

اطلاعات بیشتر

همچنین دستورات مغز به اندام ها برای انجام دادن کارهایی مثل حرکت دادن عضو از طریق ارسال پیام بوسیله عصب ها است. اعصاب این پیام ها را بصورت امواج الکتریکی منتقل میکنند .

کمپانی  Medicom-MTD  در روسیه یکی از بزرگترین وموفق ترین شرکتها در زمینه تولید دستگاهای نورولوژی در جهان می باشد. این کمپانی با توجه به رویکرده خوب وعالی توانسته در سالهای اخیر به عنوان برند مطرح معرفی گردد. از محاسن عالی این کمپانی ساختار بسیار دقیق محصولات می باشد که هم در سخت افزار وهم نرم افزار به صورت تخصصی و حرفه ای فعالیت دارد.

دستگاه  Neuromyan یکی از محصولات کمپانی Medicom روسیه می باشد 

مورد استفاده  متخصصین نورولوژیست /فیزیوتراپیست در تجزیه و تحلیل عصب عضلات بدن.(Neuromyoanalyzer)

  • 4،2یا  5 کانال EMG

  • دارای ریموت کنترل

  • ارتباط وایرلس

  • انجام مطالعات مختلف EP

  • هدست شنیداری (تست عصب شنیداری)

  • عینک دیداری (تست عصب دیداری)

  • انواع سنسور (داخلی و سطحی)

  • تحریک الکتریکی

  • دارای سویچ پایی (تحریک بوسیله پا)

  • ثبت با دقت بالا

 : including following techniques

Motor Nerve Conduction (MCV); Sensory Nerve Conduction (SCV); Surface EMG; F-wave; Neuromuscular transmission by means of rhythmic stimulation – Decrement test; Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP); Long Latency Auditory Evoked Potentials

(LAEP); Flash Visual Evoked Potentials (FVEP); Somatosensory evoked potentials (SSEP)

Motor Unit Potential (MUP); EMG screening; Blink-reflex; Н-reflex; Middle Latency Auditory Evoked Potentials (MAEP); Long LatencySomatosensory Evoked Potentials (LSEP)

دانلود