تمامی ابر واژه ها:

139617 کارگاه QEEG76 کارگاه نوروفیدبک عمومیADHDbrain gamesEEGEMDREMGERPiBrainLD و ADHDLORETA NFMITneurofeedbackNEUROGUIDEneurostim 2PSGPTSDQEEGQEEG guided tDCStACStACS با همکاری مرکز آویژهtDCStDCS.tACSTMStRNS«نوروفیدبک» بهترین روش درمانی برای آسیب مغزی در بازماندگان سرطانآزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزآسیب مغزیآغاز ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای ثبت ، پردازش و تحلیل امواج مغزی ( EEG ) و کاربرد آن در آلودگی هوا ترکیبات مغز را تغییر می‌دهدآموزش tDCSآموزش بیوفیدبکآموزش تحریک الکتریکی فرا جمجمه ایآموزش تخصصی tDCSآموزش تخصصی نوروفیدبکآموزش دستگاه tDCSآموزش شناختیآموزش مغزآموزش نقشهآموزش نقشه مغزیآموزش نوروفیدبکآموزش نوروفیدبک تخصصیآموزش نوروفیدبک تهراناب درمانیاتو اسكلروزاختلال استرس پس از سانحهاختلال در حافظهاختلال مغزیاختلالات روانپزشکىاختلالات شناختیاختلالات طیف اوتیسمارتباط بین طول عمر والدین و فرزنداناستدلالاستدلال فضاییاسپاسم عضلات درون گوش ميانياسکن مغز حاوی اطلاعاتی مرتبط با حافظه ترس می باشد.اشنایی با مباحث تکنولوژیهای نوین مغزی ویژه متخصصین علوم اعصاب و دانشجویان روانشناسیاصلاحات ذهنیاصول الکترود گذاریاضطراباعصابافزایش طول عمرالکتروانسفالوگرافی کمیالکتروانسفالوگرامالگوی فعالیت نورون هااموزش نوروفیدبکاولین کارگاه تخصصی لورتا نوروفیدبک درایراناولین کارگاه دوروزۀ حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشماولین کارگاه دوروزۀ حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشم (EMDR)ببازی‌های تمرینی مغزباهوشتربرنامه ریزی مجدد مغز جهت غلبه بر ترسبرگراری دواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHDبرگزاری بیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCSدر دانشگاه شهید بهشتیبرگزاری بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریبرگزاری بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغز (tDCS)برگزاری سیزدهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHDبرگزاری شانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی tDCS.tACSبرگزاری هشتاد دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی ویژه متخصصین با همکاری مرکز آویژهبرگزاری هشتاد و یک امین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهرانبرگزاری هشتمین کارگاه تخصصی بیوفیدبک در مرکز پارند تهرانبرگزاری هفتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک عمومیبرگزاری هفتاد و نهمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهرانبرگزاری هفتاد و هشتمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در نخستین ماه سال 1396برگزاری هفتاد و هفتمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی (عمومی )برگزاری هفتاد و پنجمین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزبرگزاری گارگاه الکتروانسفالوگرافی کمیبهاربهبود حافظهبی اختیاری ادراربی اختیاری ادرار مغزبیستبیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغزبیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتاربیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCSبیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCSدر دانشگاه شهید بهشتیبیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی عبیست و ششمین کارگاه tDCSبیست و ششمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختیبیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغزبیست و پنجمین کارگاه تحریک الکتریکی مغزtDCSبیست و چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه اییبیست و چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی tDCSبیست و چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی tDCS در تهرانبیست و یک امین کارگاه tDCSبیست و یک امین کارگاه tDCS در مرکز پارندبیست و یک امین کارگاه تحریک الکتریکی مغزبیستمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه اییبیماری آلزایمربیماری های قلبیبیماری های نورودژنراتیوبیوفیدبکبیومارکرتجهیتجهیزات بیوفیدبکتجهیزات نوروفیدبکتحریک آندي و کاتوديتحریک الکتریکی مغزتحریک مغناطیسی فراجمجمه اییتصاویر دوره آموزشی tDCSتصویر هفتادو دومین کارگاه آموزشی نوروفیدبک مقدماتیتصویر کارگاه tDCS تهرانتعریق پوست و انقباضات عضلانیتقویت حافظهتوانبخشی شناختیتوانبخشی عصبی درهمی پلژی بزرگسالانتکنولوژیهای نوین مبتنی بر امواج مغزیتیوفلاوین تیثبت ، پردازش و تحلیل امواج مغزی ( EEG )جانبازان مبتلا به PTSDجسم پینه‌ایحافظهحافظه کلامیحافظه‌ کاریخرید دستگاه نوروفیدبکخرید2neurostimخواندن فکردانشکده فنی دانشگاه تهراندانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاه فردوسی مشهددبیرعلمی بخش بالینی ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب پایه و بالینیدرماندرمان شناختیدرمان غیر تهاجمیدستگاه بایو فیدبکدستگاه بیوفیدبکدستگاه تحریک الکتریکی دو کانالهدستگاه تحریک مغناطیسی مغزدستگاه نوروفیدبکدستگاهای نوروفیدبکدواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LDدواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHDدوره 72 نوروفیدبکدوره آموزشی تحریک الکتریکی مغزدوره آموزشی نقشه مغزی الکتروانسافولوگرافی کمیدوره آموزشی نوروفیدبک پیشرفته (تخصصی)دوره تحریک الکتریکیدوره تخصصی نوروفیدبکدوره نورومارکتیتگدوره های تکنولوژی نوین مغزیدورهای آموزشی مبتنی بر تکنولوژیهای مغزیدوپامیندپارتمان شنوایی شناسی دانشکده علوم پزشکی ایرانرزونانس‌های مغناطیسی تصویربرداری (fMRI)رنگینه ردیابی پلاک های آمیلویید آلزایمرروان درمانیروانشناسیریزآلاینده‌هاسال نوسالمندیسالن همایشهای رازیسرعت پردازشسروتونینسلول‌های مغزسمینار آموزشی نوروساینس و سواد هیجانیسمینار آموزشی نوروساینس و سواد هیجانی در دانشگاه فردوسی مشهدسکته مغزیسی و دومین کارگاه نوروفیدبک پیشرفتهسی و سومین کارگاه نوروفیدبک تخصصیسی و سومین کارگاه نوروفیدبک تخصصی (پیشرفته )سی و هشتمین کارگاه نوروفیدبک تخصصیسی و هشتمین کارگاه نوروفیدبک تخصصی (پیشرفته)سی و هفتمین دوره آموزشی نوروفیدبک پیشرفته (تخصصی)سی و هفتمین کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفتهسی و هفتمین کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته در تهرانسی و پنجمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفتهسی و پنجمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفته در تهرانسی و چهارمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفتهسی و چهارمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفته (اخرین کارگاه سال 95)سی و چهارمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفته در مرکزتخصصی و توانمند سازی پارندسیستم عصبیسیستم مانیتورینگ مغزسیستم‌های عصبیشانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکیشایع‌ترین اختلال‌های روانی در دنیا کدامند؟شدت اوتیسمشرکت تجهیزات پزشکی مشرکت تجهیزات پزشکی مدینا طبشرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب گسترشرکت در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریشرکت مدینا طبشرکت مدینا طب گسترششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب پایه و بالینیششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیشنوایی شناسیعصب‌شناسعلوم اعصابعمر طولانیعوارض و نشانه های کمبود هورمون شادی در بدنعکس کارگاه بیوفیدبک 95عکس کارگاه نوروفیدبک آزمایشگاه ملی مغزفرهنگ لغت مغزفروش تجهیزات علوم اعصابفروش تجهیزات نوروساینسفروش دستگاه نوروفیدبکفروش نوروفیدبکفرکانس آلفا پیکفشار خون بالا يا پايينفعالیت مغزفعالیت‌های مغزیقیمت نوروفیدبکلورتالورتا نوروفیدبکماده شیمیایی شناسایی پلاک های آمیلوییدماسکر گوشمحصولات جدید ساخت مدینا طبمدینا طبمدینا طب گسترمدیناطبمدیکال ساینسمرکز آموزش پارندمرکز تخصصی توانمندسازی پارندمرکز تخصصی و توانمند سازی پارندمرکز تخصصی پارندمرکز تخصصی پارند تهرانمرکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر تهرانمرکز پارند تهرانمرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتارمرکزتخصصی و توانمند سازی پارندمرگ والدینتانمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمغزمقدمات نوروفیدبکمهارت‌های سوادآموزینقشه مغزینمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایراننمایشگاههای بین المللی ایراننهمین کارگاه تخصصی بیوفیدبکنهمین کارگاه تخصصی بیوفیدبک در مرکز پارند تهران سال 96نواختن آلات موسیقینورواناتومی کاربردی مغزنوروفیدبکنوروفیدبک رمز گشایی شدهنوروفیدبک عمومینوروفیدبک عمومی مشهدنوروفیدبک مقدماتینوروفیدبک پیشرفتهنوزدهمین کارگاه tDCSنوزدهمین کارگاه tDCS در مرکز پارندهانتینگتونهجده امین کارگاه تحریک الکتریکی مغزهجده امین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCSهجدهمین دوره آموزشی نقشه مغزی QEEGهجدهمین دوره آموزشی نقشه مغزی الکتروانسافولوگرافی کمیهشتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری مرکز آویژههشتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری مرکز آویژه در مرکز علوم اهشتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومیهشتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهرانهشتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک عمومیهشتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تهرانهشتاد و یک امین کارگاه آموزش نوروفیدبک مقدماتیهشتادمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهرانهشتمین کارگاه تخصصی بیوفیدبکهشتمین کارگاه تخصصی بیوفیدبکهفتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزهفتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و نهمین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و نهمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهرانهفتاد و هشتمین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و هشتمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در نخستین ماه سال 1396هفتاد و هفتمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتیهفتاد و پنجمین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتاد و چهارمین دوره نوروفیدبک عمومیهفتاد و چهارمین دوره نوروفیدبک عمومی در مرکز جامع آرن مشهدهفتاد و یک امین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتادو سومین کارگاه نوروفیدبک عمومیهفتادو هفتمین کارگاه آموزشی نوروفیدبکهفتادو پنجمین دوره نوروفیدبکهفده امین کارگاه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای tDCSهفدهمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCSهکهک کردن مغزواحد درمان و نوروسایکوتراپی پارندورزشورزش های هوازیوزوز گوشپارکینسونکار درمانیکاربرد بالینی بیوفیدبککاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHDکارگاه اشنایی با مباحث تکنولوژیهای نوین مغزی با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد بویین زهراکارگاه QEEGکارگاه QEEG سال 95کارگاه tDCSکارگاه TDCS 95کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته در تهرانکارگاه بیوفیدبککارگاه بیوفیدبک 95کارگاه بیوفیدبک تهرانکارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی tDCSکارگاه تحریک الکتریکی مغزکارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS tACSکارگاه دوروزۀ حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشمکارگاه نوروفیدبککارگاه نوروفیدبک بهمن ماهکارگاه نوروفیدبک تخصصیکارگاه نوروفیدبک تهرانکارگاه نوروفیدبک عمومیکارگاه نوروفیدبک عمومی در نخستین ماه سال 1396کارگاه نوروفیدبک مشهدکارگاه نوروفیدبک مقدماتیکارگاه نوروفیدبک مقدماتی (عمومی)کارگاه نوروفیدبک پیشرفتهکارگاه نوروفیدبک پیشرفته اردیبهشت 1396(سی و پنجمین )کارگاههای دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختیکرم های حلقویکنترل مغزکنگرهکنگره نوروساینسگارگاه آموزشی ADHDیادگیری زبان۵-هیدوراکسی تریپتامین HD-5