یادگیری کنترل امواج مغز با شیوه ای موسوم به «نوروفیدبک» به کاهش آسیب مغزی ناشی از شیمی درمانی در بازماندگان سرطان کمک می کند. 

«نوروفیدبک» بهترین روش درمانی برای آسیب مغزی در بازماندگان سرطان

شیمی درمانی به اعصاب کنترل کننده احساس و حرکت در دست ها و پاها کمک می کند.

این شرایط که CIPN (نوروپاتی محیطی ناشی از شیمی درمانی) نام دارد بر ۹۶ درصد بیماران

در مدت یک ماه شیمی درمانی تاثیر می گذارد. علائم این وضعیت شامل درد،

حس سوزش، خارش و از دست دادن حس است...

 

 

 

 

ادامه