برگزاری هفتمین کارگاه بیوفیدبک در تهران 

برگزاری هفتمین کارگاه بیوفیدبک

 

 

از سری دوره های رویکردهای تکنولوژیهای نوین ،دوره بیوفیدبک در تاریخ 14 و 15 مهر ماه

سال 95 در تهران برگزار گردید .

این دوره در دو روز از ساعت 8.30 الی 16.30 در مرکز اصلی پارند ،با تدریس جناب آقای دکتر نصرت آبادی برگزار گردید .

دوره بصورت تعاملی با کار عملی با دستگاه 4 و 8 کاناله شرکت مدینا طب گستر انجام شد .

در پایان دوره به دانش آموختگان.... 

 

ادامه