بیستمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز  tDCS , tACS  

 

 بیستمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی   tDCS و tACS  در تهران

 

متخصص گرامی

بیستمین دوره و کارگاه تحریک الکتریکی مغز در محل مرکز تخصصی پارند

و با اسپانسری شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب در تاریخ 9 خرداد ماه 96  با

تدریس جناب آقای دکتر نصرت آبادی برگزار گردید .

 این کارگاه بصورت تئوری و ...

 

 

 

 

ادامه