ماده شیمیایی شناسایی پلاک های آمیلویید بیماری آلزایمر منجر به افزایش طول عمر می شود .

 

ماده شیمیایی شناسایی پلاک های آمیلویید بیماری آلزایمر منجر به افزایش طول عمر می شود

 

 

پژوهشگران دانشگاه روتجرز (دانشگاه دولتی نیوجرسی)، دانشگاه دولتی اوریگان، و انستیتو پژوهش های پیری باک واقع در کالیفرنیا ,

در پژوهشی که بر کرم های حلقوی صورت دادند دریافتند که

تیوفلاوین تی (رنگینه ردیابی پلاک های آمیلویید آلزایمر) منجر به افزایش طول عمر این موجودات می شود ...

 

 

 

ادامه