شدت اوتیسم با بررسی فعالیت مغز شناسایی شد .

 

شدت اوتیسم با بررسی فعالیت مغز شناسایی شد .

 

محققان UCLA دریافتند که کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان دیگر در آزمون های مغز، تفاوت های فاحشی دارند . این محققان دریافتند

که هرچه فرکانس آلفا پیک کمتر باشد، هوش غیر کلامی این کودکان نیز کمتر خواهد بود.

 

این اولین مطالعه ایست که نه تنها فرکانس آلفا را به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص کودکان اوتیسم از کودکان با رشد عادی مطرح می کند، بلکه میزان عملکرد شناختی متفاوت را در کودکان اوتیسم مشخص می کند.

در ایالات متحده از هر 68 کودک یک کودک مبتلا ...

 

 

 

ادامه