برگزاری اولین کارگاه آموزشی EMDR  در مرکز تخصصی پارند

 اولین کارگاه دوروزۀ حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشم (EMDR)

به اطلاع متخصصین عزیز می رسانیم

 

اولین کارگاه آموزشی EMDR

در واحد درمان و نوروسایکوتراپی پارند در تهران برگزار شد .

این کارگاه در تاریخ 19 و 20 مرداد و با استقبال بسیار زیاد روانشناسان و ...

 

 

 

 

 

ادامه