برگزاری هشتاد و یک امین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهران

 

هشتاد و یک امین کارگاه آموزش نوروفیدبک مقدماتی

 

 

 

از سری دورهای آموزشی تکنولوژیهای نوین مفزی ،

هشتاد و یک امین دوره آموزش نوروفیدبک در مرکز تخصصی پارند در تهران

در تاریخ :14 الی 16 شهریورماه 96 از ساعت 8.30 الی 16 برگزار گردید .

این کارگاه بصورت تیوری و عملی برگزار  و دستگاه مورد استفاده در کارگاه ...

 

 

 

 

ادامه