هفتاد و پنجمین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دانشکده فنی دانشگاه  تهران

 

برگزاری هفتاد و پنجمین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

 

شرکت مدینا طب افتخار دارد برای بار سوم با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،  هفتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی  از  سری دوره های آموزشی تکنولوژی های نوین مبتنی بر امواج مغزی را در تهران برگزار نماید .

این کارگاه با تدریس 

دکتر مسعود نصرت ابادی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در تاریخ 6 ، 7و 8 مهرماه سال  95 ، در ...

 

 

ادامه