برگزاری نوزدهمین گارگاه  آموزشی الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG در تهران 

نوزدهمین کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG

 

 

شرکت مدینا طب گستر به عنوان اسپانسر رسمی مرکز تخصصی پارند

در تاریخ 25 الی 27 بهمن ماه 96 کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG را  برگزار کرد .

این دوره نوزدهمین دوره از سری دوره های برگزار شده QEEG

می باشد که با همکاری شرکت مدینا طب و

واحد آموزش مرکز تخصصی پارند برگزار می شود. 

دوره بصورت تئوری و عملی برگزار گردید و ...

 

 

ادامه

 

برگزاری هفده امین گارگاه آموزشی الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG در تهران 

 

هفده امین (17) گارگاه  آموزشی الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG

 

شرکت مدینا طب گستر به عنوان اسپانیر رسمی مرکز تخصصی پارند در تاریخ 23 الی 25 شهریور ماه سال 95 کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG برگزار کرد 

این دوره هفده امین دوره از سری دورهای برگزار شده QEEG می باشد که توسط شرکت مدینا طب با همکاری مرکز تخصصی پارند برگزار می شود 

دوره بصورت عملی برگزار گردید و متخصصین با دستگاه نقشه مغزی پرتابل شرکت مدینا طب روسیه کار ثبت و انالیر QEEG را آموختن 

در پایان دوره مدارک معتر زیر نظر دانشگاه و همراه با...

ادامه