برگزاری بیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز در مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

بیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

 

شرکت مدینا طب گستر در تاریخ 18 و 19 مردادماه 96

با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار کارگاه دو روزه تحریک الکتریکی مغزtDCS , از سری کارگاههای دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی را برگزار کرد .

مدرس این دوره ...

 

ادامه