بیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

 

 برگزاری بیست و سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز  tDCSدر دانشگاه شهید بهشتی

فرهیخته گرامی

به اطلاع می رسانیم شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب در تاریخ

25 و26 مرداد ماه 96 ,

کارگاه دو روزه تحریک الکتریکی مغز از سری کارگاههای

دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی  را با همکاری ...

 

 

 

ادامه