بیست و چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی   tDCS 

 

بیست و چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی tDCS در تهران

 

متخصص گرامی

بیستمین و چهارمین  دوره و کارگاه تحریک الکتریکی مغز در محل مرکز تخصصی پارند

و با اسپانسری شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب

در تاریخ 17 شهریورماه 96  با

تدریس جناب آقای دکتر نصرت آبادی برگزار گردید .

 این کارگاه ...

 

 

 

 

ادامه