برگزاری بیست و یک امین کارگاه  tDCS در مرکز پارند 

 

بیست و یک امین کارگاه  tDCS در مرکز پارند برگزار گردید .

 

فرهیخته ی عزیز :


 به اطلاع میرسانیم در تاریخ 12مردادماه 96 بیست و یک امین کارگاه تحریک الکتریکی مغز

در محل تخصصی پارند تهران برگزار گردید .

 

مدرس دوره : جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی

 

این دوره در یک روز برگزار شد و ...

 

 

 

ادامه