برگزاری هجدهمین دوره آموزشی نقشه مغزی الکتروانسافولوگرافی کمی QEEG

 

هجدهمین دوره آموزشی نقشه مغزی QEEG

 

در تاریخ 3،4و5 مردادماه 1396 در مرکز تخصصی پارند کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG برگزار گردید

شرکت مدینا طب با قزار دادن دستگاه الکتروانسافولوگرافی کمپانی مدیکام در کارگاه ،شرکت کنندگان را با نحوه عملکرد آن آشنا کرده .

مدرس کارگاه ...

 

 

ادامه