برگزاری سمینار آموزشی نوروساینس و سواد هیجانی در دانشگاه فردوسی مشهد 

 

سمینار آموزشی نوروساینس و سواد هیجانی در دانشگاه فردوسی مشهد

 

فرهیخته گرامی :

 

مرکز تخصصی توانمندسازی پارند با همکاری و میزبانی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

و با اسپانسری شرکت مدینا طب گستر ،

در تاریخ 24 آذر ماه 95 ،

سمینار یکروزه نوروساینس و سواد هیجانی را با افتخار برگزار کرد .

 

در این همایش دکتر مسعود نصرت آبادی ...

 

 

 

 

 

ادامه