برگزاری بیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز در مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

بیست و دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

 

شرکت مدینا طب گستر در تاریخ 18 و 19 مردادماه 96

با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار کارگاه دو روزه تحریک الکتریکی مغزtDCS , از سری کارگاههای دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی را برگزار کرد .

مدرس این دوره ...

 

ادامه

 

 

کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی tDCS.tACS با موضوعیت : توانبخشی عصبی درهمی پلژی بزرگسالان 

 

برگزاری شانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی tDCS.tACS با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار 

 

فرهیخته گرامی

در تاریخ 27 آبان ماه 1395 کارگاه یکروزه در همی بزرگسالان

در مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد .        

مدرسین این دوره :

دکتر ایرج عبداللهی :دکترای تخصصی فیزیوتراپی ، دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر وحید نجاتی : دکتری علوم اعصاب شناختی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اسپانسر برگزاری این کارگاه ... 

 

ادامه