ارتباط بین طول عمر والدین و فرزندان

 

ارتباط بین طول عمر والدین و فرزندان

 

طی تحقیقات جدیدی که در آگوست 2016 انجام شده،

کودکانی که والدین آنها عمر طولانی می کنند،

در دهه 70 زندگی خود کمتر دچار مرگ ناشی از بیماری قلبی می شوند.

لوک فیلینگ نویسنده و محقق در این باره می گوید: ما دریافتیم

که والدینی که بیشتر از 70 سال عمر می کنند، حدود20 درصد کمتر از دیگران دچار

بیماری های قلبی و مرگ ناشی از این بیماری ها می شوند.

این یافته ها دلیل بر این نمی شوند که اگر والدین شما تا 80 یا 90 سالگی عمر کرده اند

، رویه و سبک زندگی آنها را در پیش بگیرید و همچنین دلیل نمی شود افرادی که والدینشان دارای عمر کوتاهی بوده اند، ناامید شوند.

بلکه برعکس فرصتی است برای گرفتن تصمیمات درست.

لوک فیلینگ در ادامه می گوید :

 

 

ادامه