اسکن مغز حاوی اطلاعاتی مرتبط با حافظه ترس می باشد.

 

برنامه ریزی مجدد مغز جهت غلبه بر ترس

 

محققین با استفاده از ترکیب هوش مصنوعی و تکنولوژی اسکن مغز،

راهی برای رهایی از ترس های خاص کشف کردند. تکنیک آنها می تواند نوید بخش راهی برای درمان بیمارانی باشد که دچار شرایطی

همچون اختلال اضطرابی بعد از حادثه ( PTSD) و انواع فوبیاها هستند.

 

اختلالات مرتبط با ترس یک نفر از هر چهارده نفر را تحت تاثیر قرار داده و...

 

 

ادامه