نوزدهمین کارگاه tDCS   در مرکز پارند برگزار گردید .

 

نوزدهمین کارگاه tDCS   در مرکز پارند

 

فرهیخته ی عزیز :


 به اطلاع میرسانیم در تاریخ 12 اسفند ماه 95 کارگاه تحریک الکتریکی مغز

در محل تخصصی پارند تهران برگزار گردید .

 

مدرس دوره : جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی

 

این دوره در یک روز برگزار شد ،متخصصین در  با مفاهیم کلی و مبانی تحریک الکتریکی مغز آشنا گردیدند و سپس در ادامه کارگاه با دستگاه neurostim کار بالینی انجام داده و با پروتکلهای درمانی مختلف آشنا گردیدند .

 

این کارگاه با اسپانسری شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب گستر برگزار گردید .

 

مباحث ارائه شده : 

 

 

 

ادامه