برگزاری هشتادمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی (عمومی) 

 

هشتادمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهران

 

هشتادمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ 30 و 31 خردادماه و 1تیرماه سال 1396

در سه روز از ساعت 8.30 الی 16 بعد از ظهر در محل اصلی مرکز

تخصصی و توانمند سازی پارند برگزار گردید .

 

 مدرس گارگاه ...

 

 

 

 

 

ادامه