هفتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دانشکده فنی دانشگاه تهران

هفتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

شرکت مدینا طب افتخار دارد با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ، هفتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی  از  سری دوره های آموزشی تکنولوژی های نوین مبتنی بر امواج مغزی را در تهران برگزار نماید .

این کارگاه با تدریس دکتر مسعود نصرت ابادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در تاریخ 28 ، 29 و 30 مهرماه سال  95 ، در ....

ادامه