برای دومین بار برگزاری هفتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تهران

 

هفتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

فرهیخته گرامی

به اطلاع میرسانیم از سری دورهای آموزشی نوروفیدبک ،کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ 26 الی 28 آبان ماه 95 در سه روز از ساعت 8.30 تا 16 بعد از ظهر در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید .

 

 

این کارگاه با تدریس جناب دکتر مسعود نصرت ابادی

و  بصورت تعاملی برگزار شد و شرکت مدینا طب گستر بعنوان مجری و ...

 

 

 

 

 

ادامه