برگزاری هفتاد و نهمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهران

 

 هفتاد و نهمین کارگاه نوروفیدبک عمومی

 

فرهیخته گرامی

 

شرکت مدینا طب گستر با افتخار اعلام میکند :

 

 از سری دوره های تکنولوژی نوین مغزی ،

 

کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ  26  الی  27 اردیبهشت 96 در سه روز ...

 

 

 

 

 

ادامه