برگزاری بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغز (tDCS)

 

 بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغز در مرکز پارند


 به اطلاع میرسانیم در تاریخ  8 دی ماه 96 بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغز در محل تخصصی پارند تهران برگزار گردید .

 

مدرس دوره : جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی

 

این دوره در یک روز برگزار شد و ...

 

ادامه

 

بیست و پنجمین کارگاه  tDCS   در مرکز پارند برگزار گردید  .

بیست و پنجمین کارگاه  تحریک الکتریکی مغز tDCS  در مرکز پارند  

 

فرهیخته ی عزیز :


 به اطلاع میرسانیم در تاریخ 26 آبان ماه 96

کارگاه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ایی مغز

در واحد ...

 

 

ادامه

 

بیستمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز  tDCS , tACS  

 

 بیستمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ایی   tDCS و tACS  در تهران

 

متخصص گرامی

بیستمین دوره و کارگاه تحریک الکتریکی مغز در محل مرکز تخصصی پارند

و با اسپانسری شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب در تاریخ 9 خرداد ماه 96  با

تدریس جناب آقای دکتر نصرت آبادی برگزار گردید .

 این کارگاه بصورت تئوری و ...

 

 

 

 

ادامه

 

 نوزدهمین کارگاه tDCS   در مرکز پارند برگزار گردید .

 

نوزدهمین کارگاه tDCS   در مرکز پارند

 

فرهیخته ی عزیز :


 به اطلاع میرسانیم در تاریخ 12 اسفند ماه 95 کارگاه تحریک الکتریکی مغز

در محل تخصصی پارند تهران برگزار گردید .

 

مدرس دوره : جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی

 

این دوره در یک روز برگزار شد ،متخصصین در  با مفاهیم کلی و مبانی تحریک الکتریکی مغز آشنا گردیدند و سپس در ادامه کارگاه با دستگاه neurostim کار بالینی انجام داده و با پروتکلهای درمانی مختلف آشنا گردیدند .

 

این کارگاه با اسپانسری شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب گستر برگزار گردید .

 

مباحث ارائه شده : 

 

 

 

ادامه