برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تهران 

 هشتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در مرکز آموزش پارند تهران

فرهیخته گرامی

شرکت مدینا طب گستر با افتخار اعلام میکند :

 از سری دوره های تکنولوژی نوین مغزی ،

کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ  22 الی 24 آذرماه 96 در سه روز

از ساعت 8.30 تا 16 بعد از ظهر

در محل اصلی مرکز تخصصی و توانمند سازی پارند برگزار گردید .

 

 این کارگاه با تدریس ...

 

 

 

ادامه

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهران

 هشتاد و سومین کارگاه نوروفیدبک عمومی

 

فرهیخته گرامی

شرکت مدینا طب گستر با افتخار اعلام میکند :

 از سری دوره های تکنولوژی نوین مغزی ،

کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ  3، 4 و 5 آبان ماه 96  در سه روز

از ساعت 8.30 تا 16 بعد از ظهر

در محل اصلی مرکز تخصصی و توانمند سازی پارند برگزار گردید .

 

 این کارگاه با تدریس ...

 

 

 

ادامه

 

برگزاری هشتادمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی (عمومی) 

 

هشتادمین کارگاه نوروفیدبک عمومی در تهران

 

هشتادمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ 30 و 31 خردادماه و 1تیرماه سال 1396

در سه روز از ساعت 8.30 الی 16 بعد از ظهر در محل اصلی مرکز

تخصصی و توانمند سازی پارند برگزار گردید .

 

 مدرس گارگاه ...

 

 

 

 

 

ادامه
قبلی بعدی
بالا