پانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی مغز tDCS.tACS,tPCS,tRNS

 

پانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی مغز tDCS.tACS,tPCS,tRNS

 

 

به اطلاع متخصصین گرامی حوزه سلامت می رساند پانزدهمین دوره آموزشی تحریک الکتریکی مغز

در تاریخ 16 مهر ماه سال 95 در مرکز تخصصی آموزشی پارند در تهران برگزار گردید .

 

 

گارگاه در یک روز و در 8 ساعت برگزار گردید و شرکت کنندگان با انجام کارعملی با دستگاه 2 کاناله با انواع

روشهای درمانی و پژوهشی بصورت تعاملی آشنا شده و با ارایه تحریک های مختلف بصورت بالینی و محسوس با روند درمان های مختلف آشنایی لازم را فرا گرفتند. 

 گارگاه همراه با امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان گرامی ثبت گردید .

 

مدرس دوره : آقای دکتر...

 

ادامه