برگزاری هفده امین گارگاه آموزشی الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG در تهران 

 

هفده امین (17) گارگاه  آموزشی الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG

 

شرکت مدینا طب گستر به عنوان اسپانیر رسمی مرکز تخصصی پارند در تاریخ 23 الی 25 شهریور ماه سال 95 کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG برگزار کرد 

این دوره هفده امین دوره از سری دورهای برگزار شده QEEG می باشد که توسط شرکت مدینا طب با همکاری مرکز تخصصی پارند برگزار می شود 

دوره بصورت عملی برگزار گردید و متخصصین با دستگاه نقشه مغزی پرتابل شرکت مدینا طب روسیه کار ثبت و انالیر QEEG را آموختن 

در پایان دوره مدارک معتر زیر نظر دانشگاه و همراه با...

ادامه