شصت و دومین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی

 

شصت و دومین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی

 

ادامه

 

شصت و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی

 

شصت و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی 

 

از سری دورهای آموزشی نوروفیدبک ،کارگاه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ 14 الی 16 بهمن ماه 94

در سه روز از ساعت 8.30 تا 16 بعد از ظهر در محل اصلی مرکز تخصصی و توامند سازی پارند برگزار گردید 

 

 این کارگاه بصورت تعاملی برگزار گردید و....

ادامه

 

 

شصت و یکمین کارگاه نوروفیدبک عمومی

 

شصت و یکمین کارگاه نوروفیدبک عمومی

 

از سری دورهای اموزشی تکنولوژیهای نوین مغزی ،شصت و یکمین دوره در تاریخ 23الی 25 دیماه 94 در مرکز تخصصی پارند برگزار گردید دوره بصورت تئوری و عملی در سه روز برگزار گرید و به شرکت کنندگان گواهینامه و امتیاز باز آموزی از سازمان نظام مشاوره...

ادامه

دهمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS,tACS

 

دهمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS,tACS

 

ادامه