برگزاری هجده امین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS,tACS با همکاری مرکز آویژه

 

هجده امین کارگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS,tACS با همکاری مرکز آویژه

 

 

18 بهمن ماه 1395 در دفتر مرکزی آویژه و با اسپانسری شرکت مدینا طب گستر برگزار شد .

مدرس کارگاه : دکتر امین اسدالله پور (دکتری علوم اعصاب )

 

برخی مباحث ارایه شده در کازگاه ...

 

 

 

 

ادامه